Przeciw mowie nienawiści

„Przeciw mowie nienawiści” to projekt realizowany przez Fundację ROZRUSZNIK na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest na terenie woj. Śląskiego w okresie od 01.05.2020 do 30.11.2020r. Biuro projektu znajduje się w Zawierciu, ul. Zaparkowa 23.

Celem projektu „Przeciw mowie nienawiści” jest podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, nietolerancji, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie wśród młodzieży, policjantów, nauczycieli oraz przedstawicieli NGO, instytucji i samorządów lokalnych z obszaru woj. śląskiego.

W ramach projektu zaplanowane są:

Warsztaty dla młodzieży w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu (Auschwitz Jewish Center Foundation), W warsztatach wraz z uczniami wezmą udział policjanci i nauczyciele z obszaru województwa śląskiego.

  1. Seminarium, w którym udział wezmą m.in. naczelnicy wydziałów jednostek policji z woj. śląskiego i nauczyciele.
  2. Warsztaty dla dorosłych kreujące „Lokalnych Liderów Praw Człowieka”.
  3. Wartość projektu: 119 880,00 zł

Wartość dofinansowana: 119 880,00 zł

 

Wszelkie zapytania dotyczące uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres e-mail: rozrusznik.fundacja@gmail.com

 

DOKUMENTY DO POBRANIA